KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI VÝSTAVNÍCTVA
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI VÝSTAVNÍCTVA

1. KROK

CENOVÝ ROZPOČET

Na začiatku budeme od vás potrebovať predstavu o výstavnej expozícii.  Veľmi nám pomôže ak poznáme váš rozpočet. Na jeho základe vieme efektívne rozložiť finančnú čiastku na materiál, prácu, dopravu a ostatné režijné náklady spojené s výstavbou expozície. Týmto nám i sebe ušetríte množstvo času pri vytváraní „nekonečných“ návrhov. V praxi sa nám osvedčil štýl práce, pri ktorom sa dolaďuje jeden návrh k vašej spokojnosti ako robiť neustále nové a nové návrhy. Editovať ho budeme do vtedy, pokiaľ nebudete s vašou výstavnou expozíciou spokojní. Tá musí byť navrhnutá tak, aby vás v čo najlepšom svetle reprezentovala pred svetom.

V 1. KROKU BUDEME POTREBOVAŤ OD VÁS AJ NASLEDOVNÉ VSTUPY:

 

Raster pavilónu, ktorý máte od výstaviska. Sú v ňom označené všetky dôležité body a pokyny k výstavbe samotného stánku. Rozmery výšok stien, použitý materiál atď.
Vybavenie stánku nábytkom, počet sedení (uzavretých alebo otvorených), vitríny, závesné rampy na grafiku, rôzne kédre atď.
Vybavenie kuchynky (zázemia). Povedzte nám, čo by ste potrebovali mať v tomto priestore.
Grafiku, ktorú nám v dostačujúcej kvalite dodáte do tlače. Prípadne vám ju prípravíme my, cena práce je 18 €/hod.

2. KROK

GRAFICKÝ NÁVRH

V tomto kroku pripravíme grafický návrh. Ten vám následne odošleme na schválenie resp. spripomienkovanie.

3. KROK

CENOVÁ KALKULÁCIA

Po schválení grafického návrhu vám do 48 hodín pripravíme podrobnú cenovú kalkuláciu, ktorú si následne odsúhlasíme.
i
l

4. KROK

PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY

Po predošlých krokoch spolu podpíšeme zmluvu. Budeme potrebovať uhradiť zálohu vo výške 60 % z ceny expozície, zvyšných 40 % je splatných do 14 dní od ukončenia výstavy.

5. KROK

NA ZÁVER

Ak sa dohodneme na plnení niektorých doplnkových služieb, sme povinní my, ako aj vy ich počas celej výstavy dodržiavať. Napr. vypracovanie projektu a jeho odoslanie na chválenie výstavisku, zabezpečenie vyplnenia prihlášok či rôznych iných služieb týkajúcich sa samotnej stavby výstavnej expozície alebo celej výstavy.

 

 

S NAMI PRED SVETOM ZAŽIARITE

Created by PROFIDIZAJN