KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI VÝSTAVNÍCTVA
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI VÝSTAVNÍCTVA
Hneď na začiatku si vyčleňte objem peňazí, ktoré ste ochotní do výstavy investovať. Aby vážnejším spôsobom nenarušili chod celej spoločnosti.
Váš výstavný stánok by mal byť prehľadný, vzdušný, čistý. Nezabudnite na kvalitné osvetlenie s príjemným posedením. V takomto prostredí sa zákazník cíti dobre, bez starostí. A to v konečnom dôsledku vplýva na výsledok dobre uzatvoreného kontraktu či dohodnutia si ďalšieho obchodného stretnutia.
Samotný produkt je dobré umiestniť mimo rokovacej či občerstvovacej časti stánku. Prípadne tento priestor oddeliť vitrínkou , alebo použiť zvýšené pódium, na ktorom budeme prezentovať sortiment.
h
Nápisi pri vstupe do stánku volíme skôr väčšie. Mali by obsahovať výstižnú informáciu, názov firmy, logo, slogan, web stránku. Dlhšie texty malým písmom klient väčšinou nečíta. Ak ho zaujme stánok ako celok, vyškolený pracovník ho už o všetkom  informuje.
Čistota na prvom mieste. Ako sa prezentujete navonok, takí ste ľudia. A vaši potencionálny klienti to podvedome cítia. Preto si udržujte výstvný stánok v čistote počas celej výstavy.
Pozor !!! Výstavná expozícia na výstave nieje predajný stánok na tržnici, kde prvotným cieľom je svojim zákazníkom predávať. Cieľom výstavného stánku na výstave je pritiahnuť potencionálnu klientelu. Preto sa snažíme odprezntovať sa v takom stánku, ktorý zanechá emóciu.
K vytvoreniu príjemného posedenia a pozitívnej emócie v stánku nepochybne patria doplnky rôzneho druhu. Kvetiny, nástenné hodiny, obrazy atď…
Sedenia volíme spôsobom, ktorý nebude obmedzovať klienta s rôznou telesnou stavbou. Všade musí byť dostatok priestoru na odsunutie a prisunutie  stoličiek od objektov.
Svetlo je ako dar. Dokážeme s ním unikátne efekty a emóciu vyšpanovať až na hranu. Okolo takéhoto stánku len málokto prejde bez povšimnutia. Používame kvalitné a výkonné svietidlá rôznych druhov, ktoré vyhovujú danej výstavnej expozícii. Bodové osvetlenie, rôzne druhy ramien s osvetlením, halogénové svietidlá zavesené na rampách visiacich zo stropu a mnoho iného osvetlenia.
UKÁŽTE SA SVETU. My vám s tým pomôžeme. Od grafického návrhu až po montáž na výstavisku.
Na výstavách sa zväčša uzatvárajú menšie kontrakty. Taktiež sa dohadujú obchodné stretnutia v domácom prostredí spoločnosti. Vytvorte si časový harmonogram, nech môžete klientov priať postupne v čistom a úhľadnom priestore svojej expozície. Vyhnete sa tak návalu klientov v rovnakom čase. V opačnom prípade sa môže stať, že nebudete mať dostatok priestoru na usadenie klientov, prípadne málo vyškoleného personálu.
0
Výstavný stánok musí byť priestanný bez zbytočných vecí vôkol. Nech sa klient môže pohybovať v ňom s ľahkosťou, bez vyhýbaniu sa neustále rôznym prekážkam.
Koberec vo výstavnom stánku musí byť nový, čistý a nepošpinený. Farbu zväčša volíme v súlade s firemnými farbami.
Všetko je o ľuďoch. K perfektnému stánku patrí aj perfektný a upravený personál. Oblečenie volíme jednoduché, vo väčšine prípadov buď vo firemnej farbe, alebo spodná časť odevu ako nohavice, sukne sú vo farbe tmavších odtieňov a vrchná časť odevu ako košele, blúzky v svetlej farbe. Ako doplnok je  pre každého z personálu v rovnakej farbe, pre mužov kravata, pre ženy napríklad šatka.

 

 

S NAMI PRED SVETOM ZAŽIARITE

Created by PROFIDIZAJN